جهنم فرم

مشخصات
خلاصه داستان: 

ریاض جنگجوی کهنه کار توبه می‌کند خونی بریزد و چون آتشفشانی خاموش به گوشه‌ای میخزد.

امتیاز داوران: 
بدون رای
امتیاز کاربران: 
بدون رای
یادداشت

پرویز شیخ‌طادی، کارگردان باسابقه و تقریباً موفق سینمای ایران، با امپراتور جهنم یک سقوط آزاد را تجربه کرده. او که در کارنامه‌اش فیلم‌های خوبی چون روزهای زندگی و شکارچی شنبه دارد، با فیلم پرهزینه و پرهیاهویش سینما را متعجب کرد. برای پی بردن به چراییِ خوب نبودن این اثر باید پرسشی بنیادین مطرح کرد و آن اینکه سینما چیست و فیلم واسطۀ چگونه ارتباطی میان مخاطب و سازندۀ آن است. آیا میان یک مقاله یا نقاشی با محصولی سینمایی تفاوتی وجود ندارد؟

در تعریف کلاسیک فیلم آن را حاصل گره‌خوردگی قوۀ الهام و تخیل هنرمند می‌دانند که در زبانی نمایشی شکل می‌گیرد. در این تعریف، هر کدام از پنج کلمۀ مشخص‌شده قیدی دارند. اگر این قواعد رعایت نشود، اثر مورد نظر فیلم نیست و به هر نسبت که به قاعده‌هایش نزدیک شود، محصول مذکور فیلم بهتری است. قوۀ الهام وجه دغدغه‌مند هنرمند است که ثمرۀ آن می‌شود ایدۀ اولیه. هنرمند می‌بایست این ایده‌ها را با گره زدن به تخیل ضابطه‌مند بدل به ایدۀ نمایشی کند. پس از آن با استفاده از زبان و قاعدۀ نمایش، آن را در ساختاری ارائه دهد. این همان خط‌کشی مشخص فیلم از دیگر قالب‌های بیانی است. اینگونه است که هرگز یک مقاله نام فیلم نمی‌گیرد، حتی اگر آن مقاله در سطح بالایی از دانش و مهارت باشد.

ما می‌پذیریم فیلمساز موضوعی دارد به نام یک انحراف فکری‌عقیدتی. این موضوع درک‌شده توسط نفس حساس هنرمند، باید در قالبی زیبایی‌شناسی ریخته شود تا پس از حذف زوائد غیر سینمایی، شکل ایده بگیرد. اینجاست که کُمیت امپراتور جهنم لنگ می‌زند. او می‌خواهد حجم زیادی از مطالب را به تماشاگر منتقل کند که این کار از ابزاری چون سینما برنمی‌آید. پرویز شیخ‌طادی حرف درست را با زبان نادرستی بیان می‌کند، وگرنه در درستی موضوع منتخب او حرفی نیست. امپراتور جهنم یک چیز ندارد و آن زبان نمایشی است. ساختار این فیلم به فیلم‌مقاله (Film article) مانندتر بود. فیلم‌مقاله نوعی فیلم است که تماشایش نیازمند مطالعۀ دفترچۀ راهنماست. در این شکلِ انتقالِ مطالب، فیلم یاریگر جمع‌بندی و انتقال جذاب‌تر مطالب است. و این نوع فیلم ارتباطی به سینما ندارد. اینجاست که درمی‌یابیم داوران جشنوارۀ ۳۵ فجر به‌درستی این فیلم را بیرون از دایرۀ جشنواره نهادند.

نمایش بیشتر
امتیاز امتیاز بدهید
نقد کامل
نقد کاربران (۰)
تصاویر مرتبط (۳)
فیلم های مرتبط (۰)